Welkom


Het driebandentoernooi Bavel is een toernooi wat ieder jaar wordt gespeeld in cafe 't Karrewiel te Bavel van half oktober tot eind januari.
Er wordt gespeeld met handicap, wat betekend dat voor iedere deelnemer het aantal te behalen caramboles apart wordt berekend aan de hand van zijn gemiddelde voor het 3-bandenspel.
Het minimum te behalen caramboles is 12.

INSCHRIJVEN VOOR TOERNOOI 2017-2018 VOOR 14 OKTOBER 2017

Voor het komende toernooi kan men zich weer opgeven bij cafe 't Karrewiel, tel 0161-431538. Graag bij aanmelden opgeven wanneer je niet kan spelen.
We spelen op de maandag-, dinsdag-, en vrijdagavond en op zaterdagmiddag. Voor nieuwe spelers graag ook opgeven wat het gemiddelde is van het driebandenspel.