Reglement

 

Algemeen.

 • Het minimum te behalen caramboles voor het toernooi is 10.
 • Het te behalen aantal caramboles wordt berekend over 30 beurten plus 2 caramboles.
 • Bij een gewonnen wedstrijd krijgt met 2 matchpunten, een remise 1 matchpunt.
  Bij verlies heeft men 0 matchpunten. Iedere deelnemer speelt 4 wedstrijden in de voorronde.
 • De algemene spelregels van de KNBB 3-banden klein gelden voor dit toernooi.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang van het toernooi een speelrooster waarop de speeldatums staan aangegeven. Op een doordeweekse avond dienen de spelers om 19:15 uur aanwezig te zijn, op een middag is dat om 14:15 uur.
  Op het speelrooster staat ook het aantal te behalen caramboles. Dit aantal is bepaald door het gespeelde gemiddelde van een eerder jaar of het op gegeven gemiddelde.

 

Voorrondes.

 • Ter bepaling van de te spelen wedstrijden wordt er een loting gehouden onder de spelers.
  Nummer 1 speelt tegen nummer 2, nummer 3 tegen 4 enz. Bij de eerste wedstrijd wordt door nummer 7 en 8 geteld en geschreven, bij de tweede wedstrijd is dat nummer 1 en 2.
 • Bij geen opkomst zonder opgaaf van reden en er is geen mogelijkheid om een vervangende speler te zoeken wordt er een verliespartij genoteerd met 0 caramboles en 35 beurten.
  De tegenspeler krijgt 2 punten en zijn opgegeven gemiddelde (38 beurten). Voor deze speler bestaat de mogelijkheid om de partij alsnog in te halen op een andere datum indien hij een beter resultaat nodig heeft om zich te plaatsen voor de finalerondes.( het kan zijn dat een beter gemiddelde nodig is). De uitslag van deze partij is dan bindend.
  Er wordt niet met een dummy tegenspeler gespeeld.
  Een vervangende speler kan alleen worden opgezocht indien de loting nog niet heeft plaatsgevonden. Een uitzondering hierop is indien alle spelers van die avond ermee eens zijn dat er opnieuw geloot wordt.

 

Berekening.

 • Na de voorronden wordt een klassement opgemaakt voor de behaalde matchpunten en een apart klassement voor het behaalde gemiddelde. Het klassement voor het gemiddelde wordt bepaald door de percentuele afwijking die iedere speler heeft ten opzichte van het gemiddelde waarmee het toernooi is begonnen. De twee klassementen worden samengevoegd tot een totaalklassement. Dit totaalklassement is bepalend voor de einduitslag. Bij dit systeem kan het dus voorkomen dat een speler met het maximaal aantal te behalen matchpunten lager in het totaalklassement staat dan een speler met 1 of meer verliespunten.

  Ter verduidelijking een voorbeeld. Speler 1 staat op plaats 1 in het klassement matchpunten en plaats 10 in klassement gemiddelde. In totaalklassement heeft speler 1 dus 11 punten.
  Speler 2 staat op plaats 8 in klassement matchpunten en plaats 1 in klassement gemiddelde. In totaalklassement heeft speler 2 dus 9 punten.
  Speler 2 heeft 9 punten en staat in dit voorbeeld dus boven speler 1 die 11 punten heeft.
   
 • De eerste 16 of 32, dit ter beoordeling van de organisatie, van het totaalklassement gaan door naar de knock-out rondes
 • Bij afmelding van 1 of meerdere van deze 32 deelnemers na het opmaken van de wedstrijden zullen de nummers 33 en verder als reserve optreden.
  Het speelschema wordt hierdoor niet veranderd, de reserve komt in de plaats van de afmelder

 

Knock-out ronde

 • Voor aanvang van de knock-out ronde wordt het aantal te spelen caramboles opnieuw berekend. Hierbij wordt het begingemiddelde en het eindgemiddelde bij elkaar opgeteld en gedeeld door twee. Dit nieuw berekende gemiddelde wordt gebruikt om het nieuwe aantal caramboles te bepalen. Het aantal caramboles wordt voor de knock-out rondes alleen naar boven aangepast. Voor spelers die voor de eerste keer meedoen wordt voor de bepaling van het nieuw aantal caramboles alleen het eindgemidelde gebruikt.
 • Ook voor de eerste knock-out ronde wordt van tevoren aangegeven wanneer er gespeeld moet worden. Er wordt niet geloot voor de tegenstander. Bij 32 deelnemers speelt nummer 1 tegen 17 nummer 2 tegen 18 enz.  
 • Bij gelijkspel in de knock-out ronde wordt er een barage gespeeld. Het aantal caramboles in de barage wordt bepaald door het gewone aantal caramboles van een speler te delen door 3 en afronden naar boven.
  Bij de barage wordt er opnieuw getrokken om te kijken wie het mag zeggen wie moet beginnen. In de barage is er geen nastoot.
 • Bij afmelding van een speler na een knock-out ronde zal de beste verliezer als reserve optreden.

  

Finale-avond

 • De laatste 4 deelnemers uit de knock-out ronde plaatsen zich voor de finaleavond.
  Volgens loting wordt bepaald hoe de partijen gespeeld zullen worden.
  De winnaars van deze partijen komen in de grote finale en spelen om het kampioenschap. De beste verliezer is degene met de gunstigde afwijking van zijn gemiddelde en wint de derde plaats. Om de 3 e en 4 e plaats wordt dus niet gespeeld.

  

Diversen.

 • Voor het gemiddelde voor het nieuwe jaar wordt de stand van na de voorrondes genomen. Het begingemiddelde en eindgemiddelde worden opgeteld en gedeeld door 2. Met dit gemiddelde wordt het nieuwe aantal te behalen caramboles bepaald. Ook voor de finalisten is dit aantal het start aantal voor het volgende jaar. De gemiddelden van de knock-out ronde en finaleavond worden dus niet meegeteld.
 • Andere punten en/of geschillen die niet in bovenstaand reglement zijn opgenomen worden door de organisatie bepaald en eventueel opgenomen in dit reglement.